Czy powinniśmy się szczepić?

Vox Pop

29 min.

Dostępny od 3 kwietnia 2017 godz. 14:00 do 18 maja 2017 godz. 23:59

Reportaż z Irlandii, w której powołano Rady Młodzieży pozwalające dzieciom podejmować decyzje polityczne. Poza tym: aż 11% Europejczyków nie ufa szczepionkom i uważa je za nieskuteczne. Tymczasem powracać zaczęły choroby, który zdawały się być już dawno pokonane. Jaka jest przyczyna tej nieufności? 

Twórca:
  • Prezentacja:Jean-Paul Lepers
  • Kraj:Francja
  • Rok:2017