Susza: jak walczyć z pustynnieniem?

Xenius

27 min.

Dostępny od 11 lipca 2017 godz. 00:00 do 9 października 2017 godz. 23:59

Na całym świecie zmiany klimatyczne doprowadzają do przesuszania się gleby, jej erozji i pustynnienia. Dlaczego nasze gleby wysychają, i jak można temu przeciwdziałać?

Twórca:
  • Prezentacja:Dörthe Eickelberg, Pierre Girard
  • Kraj:Niemcy
  • Rok:2016