Ach, Europo! (2/10)

Cesarze i bogowie

44 min.

Dostępny od 16 marca 2017 godz. 09:32 do 9 czerwca 2017 godz. 23:59

Od antycznej Grecji do Unii Europejskiej – program “Ach Europo!” w dziesięciu odcinkach przedstawia największe wydarzenia w historii Europy, świętując tym samym 60-lecie podpisania traktatów rzymskich. W dzisiejszym odcinku: w czasach antycznych migranci na zawsze zmienili Zachodnią Europę. Germańskie plemiona nadały ton tym przemianom osiedlając się w samym sercu Imperium Rzymskiego.

Twórca:
  • Reżyseria:Sabine Klauser
  • Kraj:Niemcy
  • Rok:2016