Typo-safari (2/8) Berlin

8 min.

Dostępny od 16 marca 2017 godz. 09:32 do 3 stycznia 2020 godz. 23:59

„W berlińskim metrze możemy nie tylko podziwiać wzornictwo z różnych epok, ale i dostrzec różnice pomiędzy systemami politycznymi – Cesarstwem, Republiką Weimarską, III Rzeszą, Niemcami wschodnimi i zachodnimi, RFN…” mówi Erik Spiekermann, twórca logo kolei Deutsche Bahn oraz tablic berlińskiego metra. Trudno o lepszego przewodnika tego odcinka Typo-safari!

Twórca:
  • Kraj:Francja
  • Rok:2015